dunce.jpgJeg har ikke til hensigt at blande mig i diskussionen om DRs helt igennem defekte tegneseriekonkurrence, og er selv pænt ligeglad med hvad der er en tegneserie og hvad der ikke er – det lader til DR har fundet de vindere de vil have og fred med det.

Nej, det jeg blot ville notere mig er de forstokkede fordomme og den galopperende uvidenhed en håndfuld af mine fellows-in-fandom lægger for dagen ovre i kaffeklubben. Hermed et helt igennem karakteristisk citat, anonymiseret fordi jeg er så flink:

“…vi vil i dette forum sandsynligvis ikke ha’ større vanskeligheder ved at match [sic] forskningsfeltets akkumulerede ekspertice [sic], hvis bare en håndfuld af os deltager og er nogen lunde [sic] fri for tømmermænd.”

Det forskningsfelt der henvises til er den samlede internationale forskning i tegneserier, som samme poster et andet sted antager stort set “ikke findes” og i bedste fald består af “syv humanistisk uddannede fanboys” – antagelser der åbenbart deles af flere andre brugere i forumet. Siden redaktør og forlægger Carsten Søndergård, der derovre kæmper en brav men tydeligvis tabt kamp mod en overmagt der foretrækker egne amatørantagelser fremfor fakta, allerede i vidt omfang har tilbagevist disse udtalelser, vil jeg i første omgang undlade at gå i detaljer her og i stedet påpege det interessante i, at der lader til at være mere på spil for visse deltagere:

“Hvis man skal følge Carstens argumentation in absurdum, så betyder hans krav om “videnskabelighed”, at heller ikke Carsten med nogen autoritet kan bedømme, om de forskere, han henviser til, har noget at have deres antagelser i, da Carsten mangler den videnskabelige baggrund for at foretage denne vurdering. Vi har altså et lukket system, hvor kun forskere kan forstå forskere – og verden. Man kan undre sig over, hvordan det overhovedet lykkes videnskaben at rekruttere og uddanne nye forskere fra laget af folk uden baggrund for at forstå og udtale sig om nogetsomhelst.”

Man fristes til at sige, at hvis vedkommende (igen flinke-anonymiseret her) rent faktisk havde taget sig tid til at sætte sig ind i sagerne, ville han vide at en stor del af standardværkerne i dette “lukkede system” var let tilgængelige for interesserede og af alt andet end lukket natur, og at selv såkaldt “lukkede” akademiske systemer i øvrigt ofte fører ny viden med sig, der siden kan blive til gavn for alle. Men det at udtalelsen er så søvngængeragtigt karakteristisk for netop tegneseriefans, tyder på at der nok snarere er tale om den sædvanlige afværgemanøvre mod en intellektualisering af tegneserien, man føler man ikke kan deltage i, og at en sådan derfor er dårlig.

Og mens vi snakker om lukkede systemer, kan det undre at man i bemeldte forum ikke ser bjælken i eget øje. Hvis man skulle finde nogen, fanboy-beskrivelsen ovenfor passer på, ville det være nærliggende at pege på dem. Ikke alle akademisk uddannede, hvilket naturligvis er helt fint, bare grundlæggende uvidende og fordomsfulde, og oven i købet stolte af det.