9mm.jpgEfter sidste uges genoplivning af den gamle BLÆK-ballade mellem Henrik Rehr og undertegnede (her og her), har de involverede parter per privat korrespondence efter bedste evne fået mast bøffen. Rehr har sendt følgende udtalelse til offentliggørelse, og vi replicerer nedenfor.

I forlængelse af en email-udveksling med Matthias Wivel og Thomas Thorhauge er jeg blevet opmærksom på, at den ene af redaktørerne på antologien Blæk, der udkom på Politikens Forlag sidste år, mener at jeg har beskyldt vedkommende for svindel i forbindelse med udgivelsens oprindelige økonomiske dispositioner. Det var ikke min intention, men samtidig vil jeg gerne kraftigt understrege, at jeg aldrig brugte ordet “svindel” eller et synonym derfor i min fremførte kritik. Min grundlæggende anke gik på det forkerte i at betale nogle af de indvolverede i udgivelsen og ikke at betale andre, og det synspunkt står jeg såmænd ved. Imidlertid skal jeg gerne medgive at tonen i min kritik langtfra var diplomatisk eller forstående. En bedre mand end jeg kunne sikkert have modstået fristelsen, men jeg så en åbning til at give Thomas Thorhauge hvad jeg syntes han havde godt af og afleverede en fuld bredside med samtlige kanonporte på vid gab. Thomas har aldrig selv været bleg for at bruge ubehøvlet retorik, så han havde såmænd fortjent det, men svindlere er hverken han eller Matthias. Ikke at vi behøver være hjertevenner, men hvis vi skal være uvenner, foretrækker jeg at det i det mindste ikke beror på en misforståelse. Forhåbentligt har ovenstående renset luften for en af slagsen.

Vi takker Henrik Rehr for hans gestus og håber det her vil blive det sidste ord i en debat, der for længst har overlevet sig selv. Vi vil dog præcisere, at vi stadig holder fast ved at vores finansielle konstruktion var helt i orden og at den var fuldstændig parallel med den andre græsrodsforlag opererer med. Løn er noget man udbetaler, når omkostningerne er dækket. Det honorar vi blev tilbudt af forlaget skulle ikke gå til os personligt, men til at holde butikken åben. Den fejl vi begik var, at vi ikke underrettede de involverede kunstnere om dette. Vi tog dette fejltrin på os, og det førte til at honoraret i stedet blev fordelt mellem dem. BLÆK er først og fremmest kunstnernes bog, og det er vor værdsættelse af deres arbejde, der motiverer vores. Det handler ikke om penge, det har det aldrig gjort, og det kommer det heller ikke til.

For interesserede masokister, der gerne vil vide mere om sagen, henvises til denne opsummering, denne tråd, denne tråd og denne tråd.