rehr_portraet.jpgBalladen der ikke vil dø fortsætter, ansporet af hhv. T. Thorhauges spritnye kritik af Strip! og tegneserietegner Henrik Rehrs reaktion på den. Jeg vil ikke gå i detaljer om Strip!-kritikken, men Rehr bringer som forsvar mod den en gammel bussemand på banen:

“Pudsigt som han [Thorhauge] også har slemt travlt med et prøve at tryne mig i det han skriver, min kritik af Blæks pengemæssige fordeling fra sidste år og mine bemærkning om “Sjuske-Dorte” i forbindelse med Blæks indholdsfortegnelse, spøger åbenbart stadig i hans baghoved. Når man stikker en verbal lussing, er det altid rart at se at den går rent ind, og jeg må tilstå en vis skadefryd ved at se vredestårerne i hans øjenkroge et helt år efter, men samtidig føler jeg også et anstrøg af dårlig samvittighed.”

Det tjener intet formål at gå i detaljer omkring den ballade der henvises til, men denne opsummering, denne tråd, denne tråd og denne tråd, skulle gerne give baggrunden for dem, der er masokistiske nok til at ville kende sagen i detaljer. I den her forbindelse vil jeg blot henvise til følgende. Mine damer og herrer, jeg giver Jer Henrik Rehr, den Verbale Bitch-Slapper:

Fra debatten om hvorvidt Rackham symbolsk burde dele redaktørhonoraret for BLÆK mellem bidragyderne i stedet for at dække firmaets underskud først. Et blandt mange udsagn, der påberåber sig princippernes og etikkens autoritet (24/3/2006):

“Derudover synes jeg generelt det er decideret usundt at betragte kunstværker som noget, man per automatik publicerer gratis … Hvorfor sætter man sig ned og laver et budget der afsætter kr. 10,000 til det grafiske design og 112.000 til trykkeren, men ikke fem flade ører til ophavsmændene? Vi taler trods alt om et anseligt beløb, der er givet i støtte fra Kulturministeriet. Ingen tvivl om at et evt. honorar ville være symbolsk, men det gør det FAAAME ikke mindre vigtigt. Det er såmænd min eneste og hele pointe i den her sag, men jeg finder den langtfra uvæsentlig (og slet ikke “grundløs”). I sidste ende er ophavsmændenes arbejde grundlaget for udgivelsen. Hvordan kan det være mindre væsentligt end designet eller papirkvaliteten?”

Og så har vi den Verbale Ni-Millimeter i debatten om hvorvidt Berlingske tidende, da de i efteråret udskrev en tegneseriekonkurrence, tog tegneserietegnere alvorligt og om hvorvidt de burde havde aflønnet de bidrag de bragte på deres website og i avisen (19/10/2006):

“En større anerkendelse af mediet er vi jo mange, der gerne ser (og arbejder for). Hvorfor Berlingskes konkurrence modarbejder det, har jeg imidlertid svært ved at se. At et af landets store dagblade leder efter en ny dagstribe, er vel ikke nedgørende for mediet, heller ikke selv om du er uenig i sammensætningen af dommerpanelet eller finder det oprørende at de publicerer prøver på de indsendte striber på avisens website?”

Diskussionen fortsætter i flere dage og over mange sider, og Rehr forsvarer indædt Berlingske uden på noget tidspunkt at notere sig det evt. problematiske i, at de ikke betaler for de bidrag de bringer, på trods af at andre debattører rejser spørgsmålet igen og igen. Jeg har forsøgt at se logikken i det, men kan ikke finde sammenhængen i udsagnene. Jeg må nok være punch drunk…