tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum

PARNASPUNK
Gary Panters Jimbo in Purgatory

Af Matthias Wivel

 

Thus the unfacts, did we posses them, are too imprecisely few to warrant our certitude.

– James Joyce

I tolvte sang af Purgatorio, det sidste skridt på vejen før Dante kan erklære sig renset for stolthedens åg og stige op til Purgatoriebjergets anden afsats, støder han, krumbøjet som han er af sin synd, på en kæmpemæssig tegneserie, relief-hugget ned i bjergvejens grund. Tegneserien fortæller hovmodets historie fra tidernes morgen til bibelsk tid. Således får han mulighed for at genopfriske historien om Thebens dronning Níobe, der for sin hån af gudinden Letos to børn mod sine syv, mistede disse til gudernes pile og selv forvandledes til en statue. Den om væversken Arakne, der som straf for med sin kunst at have overgået Pallas Athene måtte henslæbe resten af sin tilværelse som spindende edderkop. Og fortællingen om den brutale syriske hærfører, der hengav sig til den hævnende israelit Judits morderiske hænder, samt, ikke mindst, skildringen af hvorledes Kong Nimrod af Babel efterladt på Sinearsletten måtte se sine aspirationer kastet i grus i bitter sprogforbistring.

I Gary Panters kommentarspor til Dante i tegneserieform, Jimbo in Purgatory, er reliefferne skiftet ud med et diagonalt anbragt bagtapet af filmplakater til amerikanske B-film fra 50erne. Som stand-in for Dante står hans klassiske, candide-agtige muskelmand Jimbo, hvis oprindelse strækker sig tilbage til de tidlige 70ere, mens Dantes fører op ad bjerget, den romerske digter Vergil, er erstattet af Jimbos parole officer, den kasseformede, dobbeltmundede robot Valise. Englen, der stiger ned til dem og taler om menneskeligt hovmod og altings gang mod støvet, optræder her i skikkelse af robotkvinden fra Fritz Langs fremtidsfabel Metropolis (1927).

Samtalen hos Panter er anderledes fragmentarisk end den bevægende refleksion over menneskelivets værd, Dante giver os. Der udveksles klassiske nonsensvers og sjofle limericks, mens der samples og citeres fra Boccaccio, Chaucer og Milton. Resultatet er en poetisk meningsforbistring, hvor det 20. århundredes popkulturelle artefakters bæredygtighed afprøves i en eklektisk og lunefuld zigzag-læsning af klassikerne, der – hinsides den lifligt i kinden anbragte tunge – engagerer sig i de spørgsmål kildematerialet rejser. Forbilledet er Joyces uærbødigt sublime sprogknepperi i Finnegans Wake (1939) og ligesom den bog er Jimbo in Purgatory overordentlig vanskeligt tilgængelig for den kursoriske læser. Selvom Panter er betydeligt klarere end Joyce, er der brug for et stort intellektuelt og associativt engagement for virkelig at nyde den, men så er der til gengæld også smæk for skillingen. Udover at fungere som en atomiseret men rig læseliste, er tegneserien en sjældent morsom og tankevækkende syntese af mere end et halvt årtusinds vesterlandsk tankegods.

Jimbo in Purgatory udløber af en række tidligere historier, Panter har lavet med Jimbo-figuren. I 1988 samlede han en række kortere historier af forskellig art, mange af hvilke før havde været trykt i art spiegelmans og Francoise Moulys klassiske antologi Raw Magazine i løbet af 80erne, til et rablende dystopisk kakofoni af Jimboeventyr i vore moderne tider med den Dante-inspirerede titel Jimbo in Paradise. Og i midt-90erne udgav hans kammerat Matt ”Simpsons” Groening på sit imprint Zongo Comics 7 Jimbo-hæfter, hvori Jimbo & Co. i et eventyr, der går fra den tilsyneladende gaffeltegnede naivisme i de første numre til med helt bevidst stigende akkuratesse og detailrigdom i streg i de sidste at ende i en popudgave af Dantes Inferno, som således bliver den direkte optakt til den langt mere komplekse serie, vi her har med at gøre.

Udgangspunktet er som nævnt Purgatorio, midterdelen af Dantes Commedia – hans såkaldt Guddommelige Komedie – et episk, visionært digt skrevet i de første årtier af 1300-tallet, som skildrer hans rejse gennem den antikke og den kristne forestillingsverden, såvel som sin samtids konflikfyldte virkelighed. Dantes klare struktur er både formalt og allegorisk Panters blåtegning. Hertil kommer Decameron, Boccaccios overdådige skatkammer af røverhistorier og skæbnefortællinger fra midten af samme århundrede. Som andre før ham fornemmer Panter direkte forbindelser mellem de enkelte historier i Decameron og Boccaccios erklærede forbillede Dantes sange i Komedien. Disse sammenhænge er såvel tematiske som ikonografiske, men bygger også på strukturelle sammenfald de to værker imellem: Komedien består af 100 sange af regelmæssig længde på mellem 40 og 50 terziner (dvs. treliniede strofer med 11-stavelsesvers); en indledning samt 33 af dem i Inferno, og 33 hver i Purgatorio og Paradiso, mens Decameron ligeledes er sammensat af 100 historier, fremstillet af en gruppe på ti fortællere i grupper af ti over det samlede narrativs ti dage. De paralleller Panter drager mellem enkelte sange og historier fra de to forfattere virker til tider forcerede, mens de andre gange resonerer smukt, og hele vejen igennem er de det centrale pejlemærke for opbygningen af fortællingen.

Helt centralt står endvidere det klart artikulerede narrative rum hos Dante. I Purgatorios tilfælde det i afsatser inddelte bjerg, synderne i trinvis lutring må bevæge sig op ad for at nå himlene. Den normalt meget frit arbejdende Panter har mødt denne udfordring med bravour. Han har tildelt hver sang en side og bygget fortællingen op om en fuldstændig regelmæssig, hjerteslagsagtig rytme – hver venstreside er bygget op af 4 x 3 ens rammer, mens den tilsvarende højreside åbner fortællerummet op med 3 x 3. Sammentrækning og udvidelse, lub-dub, lub-dub. Hver enkelt side er omgivet af en bort, der suggererer et illumineret middelaldermanuskript og samtidig angiver kontinuitet mellem sange, der foregår på samme bjergafsats. De er endvidere bygget symmetrisk op, således at hver enkelt bliver en organiseret, harmonisk helhed, samtidig med at læseretningen og den narrative bevægelse fra venstre mod højre bibeholdes i tilpas omfang til at man får fornemmelsen af en bevægelse. En prægnant gestaltning af Dantes orden i tegneserieform.

Disse dispositioner har fordret Panters til dato mest kondenserede og pertentlige tegnearbejde. Hvor han normalt ’punker ud’ i bedste primitivistiske stil, søger han her grænsen mellem krads og kontrol, hvilket igen underbygger hans punkpop-attitude i mødet med klassikerne. Stregens vitalitet har altid været en af Panters centrale forcer og den sættes her i nærmest alkymistisk spil i et symbolsk rum, hvor hver en detalje er rig på betydning i forhold til stoffet og hvor hans naturlige designsans kommer til sin ret i en berusende opfindsom udforskning af ornamentets liv i uperfekt gestaltning. Der er takkede ildringe, skygget af parallel- og krydsskraveringer, der trods kontinuitet varieres i udformning fra billedramme til billedramme, der er elektriske zigzagnet, som udenfor billedrammerne bliver til oldnordiske ringmønstre, der er bølgende tidselrænker, funky-kluntede stjernehimle, nuttet småbuttede røgskyer, røgspiraler støbt i wienerbrød, svævende kirbybobler og masser andet tegneseriegodt.

Rent ikonografisk arbejder Panter ud fra en række principper, der knytter sig tæt til forlæggene, men samtidig tager udgangspunkt i hans egen populærkulturelle billedbank, såvel som hans mere personlige erindrings- og forestillingsverden. Den romerske politiker Cato den Ældre, som møder Dante og Vergil ved bjergets fod, bliver her til en nunchaku-udstyret Bruce Lee, der jo som bekendt spillede The Green Hornets cirkelsparkende sidekick Kato i tv-serien af samme navn fra 60erne. Blandt de dovne syndere, der passivt afventer frelsen, møder vi Boy George i stedet for den florentinske lutmager Belacqua. De derpå følgende under voldsomme omstændigheder omkomne tæller John Lennon og en kvast bil, der henviser til Prinsesse Dis endeligt netop på den tid, Panter arbejdede på serien. På samme måde finder man blandt de troløse konger, vel naturligt nok, Frank Zappa, Henry Rollins, Jimi Hendrix og andre af Panters rockidoler. Man kan her undres over at Panter, modsat Dante, anbringer adskillige stadigt levende individer på sit purgatoriebjerg. Forklaringen er vel primært praktisk – hvis han skulle begrænse sig til afdøde, ville værket resonere dårligere med hans populærkulturelle referenceramme – men bortforklares med krydsede fingre i indledningens beskrivelse af det som et ”…vast infotainment center built in the shape of Dante’s Mount Purgatory”, hvor alle de optrædende ”…strive for university degrees in literature” snarere end det sjælens lutringssted, forbilledet opererer med.

De gerrige syndere, der hos Dante ligger med hovedet trykket mod jorden, bliver her, igen kurant med verdens gang uden for Panters ateliervindue, til ofrene for amerikanernes bombninger i Kosovo. Den mystiske Mathilda, som Dante møder på bjergets top, er her en Dallas Cowboys-cheerleader, mens iscenesættelsen af det jordiske paradis hun fører ham igennem i en sært smuk sekvens, der – som det eneste sted i hele fortællingen – pludselig forstummer, trækker på den suburbane topografi i hans barndomsby Sulphur Springs, Texas. Sidst, men ikke mindst, optræder Dantes elskede Beatrice, til hvem Komedien er tilegnet som det ultimative kærlighedsdigt, her i skikkelse af det androgyne 60er-idol Twiggy, som, analogt med Dantes aldrig gengældte ungdomskærlighed til virkelighedens Beatrice, spillede en afgørende rolle for Panters sexuelle modning. Det personlige møde med det sene 20. århundredes massekultur indsættes således på Parnasset, akkurat som Dante gjorde det med sine venner og de politiske og kulturelle personligheder, såvel som de historiske begivenheder, der formede hans tid.

I det store og hele undgår Panter den fælde, det er så åbenlyst at ironisere over sit materiale, som han gør. Selvom han ikke har kunnet nære sig for kækt at anbringe en liste med pladeanbefalinger bagest i bogen, undgår han det meste af tiden det cop-out punkattituden bærer i sig, fordi han som sagt tager sin rolle som kunstnerisk kommentator alvorligt. Ligesom det var tilfældet i Jimbo-forløbet fra Zongo Comics, tager fortællingen, i hvad der tydeligvis er en organisk konsekvens af arbejdet, til i kompleksitet og fragmentation i takt med at den skrider frem. De første sange forholder sig tæt til Dante og Boccaccio, mens tilgangen hen ad vejen bliver langt mere inklusiv og til tider bevæger sig ganske langt væk fra disse to grundpiller. Strategien er associativ – Panter arbejder ikke filologisk ansvarligt, men kombinerer motiver fra forskellige tekster på kryds og tværs som det nu falder ham ind, og det resulterer som nævnt ofte i en særdeles fragmenteret betydningsdannelse. I visse tilfælde synes denne fremgangsmåde at forsømme det enorme potentiale, der ligger i kildematerialet, f. eks. når Dantes centrale, uforglemmelige diskussion om kunst og menneskelig kreativitet i 11. sang erstattes af en dybest set pjattet limerick-duel mellem Jimbo, Valise og to dværge med chesirekatte-smil og øjne på stilke.

Til gengæld toner Michelangelos selvflagellerende transcendentalpoesi stærkt i sekvensen, der beskriver Jimbos entré i det jordiske Sulphur Springs-paradis. Synkrondansende, spiralvandrende gogo-pudler fremsiger den store kunstners forbandelse af kødets kendsgerning og længselsfulde besyngelse af menneskets håbløse drift mod det, der ligger bag. Den homosexuelle Michelangelo placeres således på sæt og vis blandt de vellystige, som de beskrives hos Dante i Purgatorios 27. sang, nærmere bestemt hos dem hvis synd er sodomi. Men hans ord bliver på et mere essentielt plan den invokation, der fører Jimbo gennem den rensende ild til syndsforladelsen og den rene kærlighed i den følgende sang – til den transcendens Michelangelo rakte ud efter ved i det sixtinske kapel at afbilde sig selv som et flået, afsjælet skind på Dommens dag. En smuk, resonant syntese af to af den italienske renaissances største visionære.

Jimbo in Purgatory er langt fra et perfekt værk, men det er trods ironien et dybt seriøst livtag med tilværelsens store spørgsmål i form af en dødsforagtende og nødvendigvis indbildsk konstruktion, der afdækker og skaber livsbekræftende kontinuiteter, snarere end de transcendentale svar vi alle søger. Med humor og et betydeligt visuelt overskud serverer Panter et overdådigt og overraskende generøst, vildt men aldrig kaotisk sammensat taffel, der minder os om den måde sandhed opstår blandt mennesker – ved viljens, tankens og troens kraft.

 

Panter, Gary (2004). Jimbo in Purgatory. 38 s. S/H. Seattle, WA: Fantagraphics Books. $29.95

Tegneseriens udstyr er, helt i pagt med stoffet, en forening af traditionelt orienteret håndværk og populærkulturel masseproduktion og som sådan sjældent gennemført. Den er i stort format, lærredsindbundet med bladguldstryk på omslaget. Siderne er rasterløst reproduceret, således at tuschens sort- og grånuancer fremstår tydeligt helt uden den uldenhed raster forårsager. Eksemplarisk.

[juli 2005] 

 

klik på billedet for at se det i en større version

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Panters grafisk eventyrlyst for fuld udblæsning.

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
De troløse konger...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
En forsømmelse af kildematerialet?

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Gogo-pudler citerer da Michelangelo!

læs også:

Interview: Gary Panter

links:
Gary Panter
Komedien på engelsk
Om Komedien: Wikipedia

 


tilbage til Anmeldelser


© 2005 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2005 the respective artists and authors. All rights reserved.