tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum

OS OG DEM?
Fredrik Strömbergs Serienegeren - Fordomme fortalt i billeder

Af Matthias Wivel

Den svenske tegneserieekspert Fredrik Strömberg fremlægger i sin bog Serienegeren - Fordomme fortalt i billeder (2001, udgivet i Danmark sidste år) godt 100 års tegneseriehistorie set i forhold til hvordan mennesker af afrikansk herkomst er blevet fremstillet i tegneserien i såvel USA som Europa. Bogen spænder vidt i sin tegneseriehistoriske overflyvning - linierne går fx. fra Winsor McKays vidunderlige art nouveau-fantasier i Little Nemo in Slumberland (1905-1927), over Tintin i Congo (1930-31), til nutidige, nuancerede værker som Ho Che Andersons Martin Luther King-biografi King (1993 & 2003) og Aaron McGruders kontroversielle, aktivistiske og særdeles populære avisstribe The Boondocks (påbegyndt 1999). Grundstammen bliver derved en kronologisk ordnet række enkeltbilleder fra alskens tegneserier, hver ledsaget af en kort, forklarende tekst. Hensigten er at belyse udviklingen i opfattelsen af afrikanere og folk af afrikansk afstamning i Vesten i løbet af det 20. århundrede på basis af en grundidé om at tegneserien, fordi den traditionelt har benyttet sig af et usædvanligt klart, arketypisk udtryk, er et særdeles stærkt populærkulturelt kondensat af de strømninger, der rører sig i vores samfund.

Bogen arbejder således prisværdigt ud fra en stærk og samtidig underbelyst præmis og gør det både pædagogisk, sobert og velskrevet. Desværre præges den af et grundlæggende metodisk problem, der underminerer dens autoritet - det at den er bygget op om den skematiske og firkantede "os-og-dem"-modsætning, der har karakteriseret Vestens holdning til andre kulturer siden tidernes morgen. Ved at undlade at problematisere denne ødelæggende og forsimplende opdeling mellem 'sort' og 'hvidt' og blot levere en et passivt voyeuristisk syn på "De Fremmede", forsømmer bogen sin velmente ambition om at være et konstruktivt bidrag til bekæmpelsen af stereotyper og racisme.

At Strömberg i flæng og ukritisk benytter betegnelser som "neger" og "farvet" hjælper ikke hans forehavende, og at han tilmed forsømmer sit primære kildemateriale, tegneseriernes egenart ved at bringe enkeltbilleder i stedet for sekvenser, som jo er mediets grundform, gør kun præsentationen mere tvivlsom. Han er endda, som det fremgår af forordet, bevidst om flere af disse mangler: enkeltbillederne bortforklares som et æstetisk valg, mens brugen af de problematiske termer uden videre kritisk stillingtagen begrundes med, at man "bør beholde dem som betegnelser, når man vil undersøge det (oftest) fordomsfulde billede af farvede mennesker, som gennem årene er blevet givet i tegneserier." Men selvom bevidstheden om betegnelsernes betændte karakter er til stede, bidrager brugen af dem altså til den centrale, og af Strömberg uerkendte modsætning, der gør bogen så problematisk. Et forhold der i en nøddeskal understreger dette er hans undvigende overvejelser over vanskelighederne i som "ikke-farvet" at skrive om fordomme og racisme, der afrundes af følgende formulering: "… der er måske behov for nogle, som anskuer problemet udefra, hvad ved jeg?"

Bogen er et stykke let populærvidenskab og giver sig ikke ud for at være andet, men plages altså desværre af et grundproblem, der undergraver dens forehavende. For den kritiske læser er den en glimrende introduktion til området - Strömberg er en sober og velovervejet tegneserieskribent og kender sin tegneseriehistorie som få andre - men som konstruktivt indlæg i debatten er den regressiv, og som bidrag til nedbrydelsen af fordomme frygter jeg den er for selvmodsigende til at udfylde sin rolle.


Fredrik Strömberg (2003). Serienegeren - Fordomme fortalt i billeder. Oversat og suppleret af Benni Bødker. 176 sider, S/H. København: Mellemfolkeligt Samvirke,
176 sider, Kr. 128,00

[februar 2004, oprindeligt trykt i Djembe 48, april-juni 2004] 

klik på billedet for at se det i en større version

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Ærkeeksemplet på den kolonialistiske tegneserie -Hergés Tintin i Congo (1930-31).

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

I en af de morsomste Basserne-striber i mands minde (5. oktober 1971) introducerer Mort Walker Løjtnant Flap.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra en Boondocks-stribe af Aaron McGruder.

 

 

Links:

Mellemfolkeligt samvirke

Seriefrämjandet

 

Læs også:

Tema: Tegneserieforskning

 

 

 


tilbage til Anmeldelser


© 2004 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2004 the respective artists and authors. All rights reserved.