tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum

LÆKKER PELS!

Interview med Chester Brown

Af Matthias Wivel, oversat af Steffen P. Maarup


Chester Brown har de sidste godt tyve år været en af den nordamerikanske tegneseriescenes mest vedholdende og originale kunstneriske stemmer. Han er født i Chateauguay, Québec i 1960 og begyndte i midtfirserne at vække opsigt på alternativscenen med sin minicomic Yummy Fur (1983-86), udgivelsen af hvilket i 1986 blev overtaget af det lille Toronto-forlag Vortex Comics. I denne, sin tegneseriebladsinkarnation fortsatte bladet med at udkomme indtil 1994 - de sidste år varetaget af Montréalforlaget Drawn & Quarterly - og endte med at tælle 32 numre. Bladet er står i dag som en af de fornemste klassikere på den alternative tegneseriescene og inkarnerer på mange måder det personlige serieblad - en publikationsform, der i mange år var den gængse for nordamerikanske alternativskabere, og stadig holdes i hævd af de mere graphic novel-resistente af slagsen.

I Yummy Fur prøvede Brown kræfter med en bred vifte af udtryk og genrer og forfinede med usvigelig sikkerhed sit kunstneriske udtryk i den fortsatte udforskning af en række centrale temaer. Fra hans tidlige, anarkistisk-surreelle, sorthumoristiske serier - først og fremmest fortællingen om Ed the Happy Clown og hans talende Ronald Reagan-pikhoved (1982-1989) - over hans spartanske og sært poetiske tegneserieversioneringer af Evangelierne (Markus 1987-88; Matthæus 1989-97, ufuldent), til hans pionerarbejde indenfor tegneserieselvbiografien, karakteriseres hans arbejde ved en udforskning af tegningens uudgrundelige og poetiske potentiale. Browns følsomt trukne linie, hans sirlige skraveringsteknik og hans i stigende grad åbne flader og enkle cartoonfigurer aktiverer i sjælden grad indblindingskraften hos beskueren og hører til hans største aktiver.

Rent tematisk har han i stigende grad kredset om spørgsmål som vores forståelse af vor egen tilværelse og, mere basalt virkeligheden omkring os - temaer han for alvor begyndte at tage livtag med i sine selvbiografiske serier, og som nåede sit mest eksplictte udsagn i det dokumentariske tegneserieessay om skizofreniens receptionshistorie, "My Mother Was a Schizophrenic" fra 1995, hvor han nøgternt, men ulmende anfægtet, beskriver den sindslidelse, han tabte sin mor til som et overvejende samfundskonstitueret størrelse. Hans selvbiografiske serier spænder fra tidlige, selvudleverende, men også basalt menneskeligt inciterende kortserier som "Helder" (1990) - om sig selv og sine samboer i et bofællesskab - over skildringen af sin opdagelse af egen seksualitet i The Playboy (1990-1992) - der med sine pinlige masturbationsscener på godt og ondt har været konstituerende for stereotypen på amerikanske selvbioserier - til hans første mesterværk, "Fuck" (1991-94, opsamlet under titlen I Never Liked You); hans helt igennem rystende skildring af sin egen uformåen i sine tidlige livtag med kærligheden som teenager og i forhold til tabet af sin skrantende mor. Med disse serier kom Brown, sammen med sine nære venner og kolleger Joe Matt og Seth til at udgøre denne senere så populære genres spydspids i det nordamerikanske, og han står stadig som en af dens fornemste udøvere.

Efter "Fuck" gav Brown sig i kast med den stærk ambitiøse, epistemologiske skildring af en babys opdagelse af verden, Underwater - et stærkt anfægtende, mystificerende og poetisk vrangbillede af virkeligheden, hvor det talte og hørte sprog gradvist bliver forståeligt som fortællingen skrider frem, og hvor Brown trakterer læseren med nogle af de mest foruroligende og fortryllende drømmesekvenser, mediet har set. Serien blev udgivet i 11 numre af Drawn & Quarterly 1994-97, før Brown opgav den i tilsyneladende erkendelse af umuligheden i at følge sine ambitioner med den til dørs og står således tilbage som en af den nyere tegneseriekunsts vægtigste torsoer. Hans derpå følgende arbejde og foreløbige hovedværk, Louis Riel (1999-2003), der skildrer den canadiske folkefører af samme navns liv og død, synes umiddelbart væsensforskelligt fra Underwater og de bibelske og selvbiografiske serier, men viser sig ved en nærlæsning at være Browns foreløbig mest raffinerede og indsigtsfulde udforskning af de temaer, der har præget hele hans modne værk.

Browns arbejde synes således fra starten at have været drevet af en oprigtig nysgerrighed på såvel sit medie, som på tilværelsens grundlæggende spørgsmål. Browns arbejde er i bund og grund ærligt og oprigtigt. Nok var hans arbejde i mange år præget af en trang til at provokere, chokere og udstille sine skavanker, men det har altid budt læseren velkommen med åbne arme og noget, der til tider kan virke som en nærmest naiv sensibilitet og tro på at vi vil ham det godt. Generøst lægger han sit alt andet end naive arbejde og de indsigter det rummer for dagen, til vor andres udbytte.

Nærværende interview blev foretaget under afholdelsen af MoCCA Arts Festival i New York, juni 2004, lige inden den ceremoni, hvor Brown skulle få tildelt to af årets udgaver af de fornemme Harveypriser. Da mulighden for interviewet opstod spontant, bærer det desværre præg af undertegnedes mangel på forbedelse, men er alligevel ganske karakteristisk for den åbenlyst reflekterede, men altid tilbageholdende Brown, der generelt holder sig fra alt for floromvundne udredninger om eget arbejde.

---

Jeg vil gerne lægge ud med at spørge hvordan det var at arbejde med historisk materiale [i Louis Riel], især i forhold til dine tidligere værker. For jeg synes der er nogle grundlæggende temaer som – så vidt jeg kan se – optræder i alle dine værker og som jeg gerne vil ind på. Hvad var forskellene mellem denne bog og dine tidligere arbejder, og hvad var lighederne?

Der var ikke rigtig nogen problemer forbundet med det. Faktisk var springet fra hvad jeg lavede før til historiske tegneserier ikke særlig stort. Jeg har lavet selvbiografiske tegneserier, som handler om en persons virkelige oplevelser, så skiftet til biografi, som handler om en persons liv, er kun forskelligt i kraft af at det er en andens liv end mit. I begge tilfælde er der de samme problemer med at få et enormt materiale, alle begivenhederne i en persons liv, kogt ned til en historie på det antal sider man nu har til sin rådighed; jeg vidste fra begyndelsen at jeg ville have det til at være omkring tohundrede sider. Problemerne lå nærmere i at finde ikke mindst visuelle referencer og i at forene forskellige historiske fremstillinger, for eksempel når to historikere var uenige med hinanden eller to øjenvidner gav forskellige versioner af begivenhederne, den slags ting. Hvorimod med det selvbiografiske materiale er det kun én persons version af hvad der skete – min version.

Grunden til at jeg spørger er at jeg kan se at en del af dine serier handler om hvad der er virkeligt og hvad der er normalt. Problemet med hvad der definerer sindssyge. Du har for eksempel hele spørgsmålet om Riels mentale tilstand …

Ja.

… og du beskæftiger dig meget direkte med det i serierne om din mor [”My Mother Was a Schizophrenic” & I Never Liked You]. Og så er der også ideen om at skildre virkeligheden i tegneserier, hvilket i både selvbiografi og historieskrivning er noget man gør temmelig direkte på mange måder – og på nogle måder ikke. Ser du nogen form for kontinuitet her? Og i bekræftende fald, hvilke problemer ser du i at skildre virkeligheden i tegneserier?

Øh… problemer?

Problemer i forbindelse med hvad man skal vise, hvordan man skal være ærlig, være tro mod virkeligheden, mens man samtidig får fortalt en historie.

Det var umuligt at være helt ærlig og tro mod Riels historie på kun tohundrede sider. Det var derfor jeg var nødt til at have slutnoterne bag i bogen: for at forklare hvor jeg havde pyntet på historien eller ændret detaljer af hensyn til historiens rytme. De fleste af de ændringer jeg lavede var for at holde bogen nede på omkring tohundrede sider. Hvis jeg virkelig skulle fortælle Riels historie så sandfærdigt jeg kunne i tegneserieform, skulle jeg nærmere have brugt tusind sider end tohundrede. Det var det store problem: pladshensyn. At forblive tro mod materialet.

Anser du din bog som en skildring af virkeligheden eller mere som et stykke fiktion?

Der er uden tvivl fiktive elementer i den, men jeg tror ikke jeg havde de samme overvejelser som en der går i gang med at skrive fiktion. Jeg tror, at man når man skriver fiktion går mere ind i en karakters følelsesliv, hvorimod jeg absolut ikke havde nogen som helst interesse i den slags. Historie interesserer sig mere for begivenheder; deres ydre repræsentation, hvad der skete, rækkefølgen af det, den slags ting; ikke for at kravle ind i hovedet på en person. Så jeg havde altså en mere historisk interesse, men for at fortælle den historiske beretning på tohundrede sider var jeg nødt til at gribe til fiktionsmetoder: at finde på dialog, konstruere eller kondensere scener og den slags.

Grunden til at jeg spørger er at så mange af de temaer man finder i dine tidligere værker dukker op i Riel. Var det en bevidst beslutning at behandle disse temaer eller dukkede de bare op i materialet mens du var undervejs? Det kan jeg se hvordan nogle af dem kan have gjort, men…

Ja, det er da helt sikkert derfor jeg blev tiltrukket af historien til at begynde med: Riels interesse for religion, hele spørgsmålet om hans mentale tilstand, hans inderlige tro og de der ting. Det var det, der fik mig til at lave historien.

Der er steder i historien hvor man tydeligt fornemmer forfatterens hånd. Det mest iøjnefaldende eksempel er skildringen af Riels vision. Det bevæger sig vel udover traditionel historieskrivning; man bliver opmærksom på, at der er en forfatter der fortolker materialet og føjer elementer til det. Var det din plan at gøre sådanne ting tydelige eller kom det bare naturligt? Hvad var dine overvejelser i den forbindelse?

Jeg er ikke sikker på at jeg var klar over det, og lige den scene viser faktisk, hvad Riel sagde der skete. Selvfølgelig, når man skal repræsentere den…

Ja, det er det jeg mener.

Ja, når man tegner det er man nødt til at opfinde nogle ting – jeg har placeret Saturn i baggrunden, og Riel sagde ikke noget om at Saturn var der eller noget. Men det sker selvfølgelig i en hvilken som helst scene i bogen: Jeg tegner Riel i et værelse og har en stol ved siden af ham – hvem ved om den stol var der?

Jeg snakker også mere om traditionerne for historieskrivning. I en traditionel beretning ville man ikke normalt kravle ind i en persons hoved sådan som du gør lige i den scene – ikke at du gør det ret meget i bogen, men i det mindste i det tilfælde. Spørgsmålet er selvfølgelig hvorvidt det er virkeligt eller ej, men det er Riels vision repræsenteret på papir i din streg; det bliver meget mere håndgribeligt end hvis du havde tegnet ham, hvor han bare fortalte nogen om visionen.

Ja, det er en fortolkning, og jeg valgte formodentlig den måde at gøre det på, fordi jeg tager det alvorligt når folk siger de har visioner. Jeg er sikker på, at folk nogle gange ikke taler sandt om den slags ting, men andre gange mener jeg at vi må tage dét folk siger de oplever alvorligt. Hvis de siger de har oplevet at tale med Helligånden, er jeg tilbøjelig til at tro at de virkelig oplevede noget. Vi er ofte skeptiske over for den slags oplevelser, og det tror jeg ikke vi bør være.

Efter nu at have talt om repræsentation, vil jeg gerne spørge dig hvad du mener styrkerne og fordelene er ved at fortælle en historisk beretning i tegneserieformat.

[Pause] Jeg tror det er lettere læseligt. Historie virker ret tørt, og jeg kan endda personligt godt lide at læse historiske bøger. Men jeg ved, at for en stor del af befolkningen er det mindre spændende at læse historie end at læse andre typer litteratur, og jeg tror at tegneserier kan være en god måde at popularisere historie på, på en facon der ikke øver vold på den historiske sandhed på samme måde som for eksempel film gør, når de beskæftiger sig med historiske emner. Jeg tror at hvis nogen prøvede… faktisk så er der lavet filmudgaver af Riels historie og jeg tror… jeg kan sige med sikkerhed, at min bog var tættere på sandheden end de film var. Den er sikkert ikke så tro mod stoffet som en seriøs prosabiografi; den befinder sig nærmest midt imellem filmversionerne og prosahistoriebøger. Jeg synes tegneserieskabere skulle kigge nærmere på dette som en måde at få folk til at læse historie på.

For nogen tid siden snakkede jeg med Joe Sacco om lignende problemer [interview trykt i Rackham #3]. Det, at når man genskaber noget på film, ser det med det samme falskt ud [Brown ler], det antyder fiktion…

Ja.

… men hvis man derimod tegner det, virker det mere overbevisende. Det er tydeligvis en fortolkning, men netop fordi det er så åbenlyst, virker det på en måde mere virkeligt end film som umiddelbart ser mere virkeligt ud. Det er noget han har tænkt en del over, men han havde ikke nogen definitive teorier – har du haft lignende tanker? Om tegningens fortolkende egenskab? Hvad er virkelighedens karakter, når den er tegnet af dig, i en stil der tydeligt har sine forbilleder i tegneseriens historie?

[Tænker] Jeg tænkte ikke så meget over det. Noget der fik det til at virke som en overkommelig opgave var at læse Larry Gonicks Cartoon History of the Universe. Han fik det til at se så let ud, at tegne folk i specifikke historiske perioder; det tøj han gav folk på så bare så cartoony ud, så henkastet, men på en eller anden måde så det stadig rigtigt ud. Det fik det til at virke muligt og gjorde, at jeg bekymrede mig mindre om at få tingene til at se helt korrekte ud. Selvfølgelig undersøgte jeg så vidt muligt, hvordan tingene så ud, men…

Det bekymrede dig ikke voldsomt, hvis du ikke kunne finde en kilde til noget du havde brug for at tegne?

Nej, altså jeg prøvede…

For jeg ved at det er meget vigtigt for Joe.

Hæ, ja…

Det han laver er tydeligvis meget anderledes end det du laver, men der er fundamentale ligheder – repræsentationen af sandhed i tegnet form.

Ja, måske skulle jeg have forklaret det endnu tydeligere i mine noter ved at have refereret til mine visuelle kilder. Jeg prøvede at finde referencer til alle de historiske personer – fotografier eller tegninger – men nogle gange var det ikke muligt og så fandt jeg bare på et udseende, så måske skulle jeg have nævnt det i noterne, når jeg gjorde det.

Du gjorde det mindst én gang, med ham fyren [den canadisk udpegede administrator af The Red River Settlement, William McDougal] som du tegnede tynd, men som rent faktisk var fed. [ler]

Ja. Der var andre tilfælde, hvor jeg ikke kunne finde kilder og ikke noterede det bagi.

Jeg har allerede stillet dette spørgsmål, men jeg tror jeg vil stille det igen.

OK.

Var det din intention at skildre historisk sandhed eller ville du primært fortælle en historie?

[Lang pause] Sagen er… at man på dette tidspunkt ikke kan vide, hvad der er sandt. Ja, jeg var mere optaget af at fortælle en historie, og jeg var forudindtaget. Det var min plan at afbilde den canadiske regering i så dårligt et lys som muligt, fordi min politiske overbevisning da jeg begyndte projektet var anarkisme. Tanken var, at det skulle være en anti-regeringsbog, selv om min politiske anskuelse ændrede sig noget mens jeg arbejdede på bogen – mit standpunkt da jeg begyndte var ikke det samme som til slut – og selv om jeg vidste at Riel selv ikke var anarkist, han var om noget politisk konservativ.

Så din holdning til situationen og din politiske anskuelse ændrede sig på grund af bogen?

Ja, på grund af de bøger jeg læste.

Ja, du giver i noterne udtryk for at selv om [den canadiske premierminister] Macdonald nærmest er skurken i historien…

Ja.

… ville du ikke have lyst til at bo i en stat der blev regeret af Riel.

Da jeg påbegyndte bogen, så jeg Macdonald som en skurk, men flere år senere, da jeg rent faktisk tegnede de scener, så jeg anderledes på det, og det er derfor jeg skrev det i noterne. Det virkede uoverkommeligt at ændre bogens retning på det tidspunkt; jeg satte mig faktisk og forsøgte at omskrive materialet, så det reflekterede mit ændrede politiske synspunkt, men det var simpelthen for svært, så jeg bibeholdte det oprindelige manuskript og gjorde bogen færdig på den måde.

Det virker problematisk at beskæftige sig med et så dybt åndeligt indhold fra et anarkistisk synspunkt. Hvordan forligede du de to? Jeg mener, du har altid beskæftiget dig med spirituelle temaer i dine værker – kan du kommentere det? Er du blevet religiøs undervejs?

Jeg er skam religiøs og har været det hele tiden. Jeg ser ingen konflikt i både at være regeringsfjendtlig og at tro på en Gud. Rent faktisk komplementerer mit politiske og mit religiøse synspunkt hinanden, men jeg er da sikker på, at der findes overbeviste anarkister som også er ateister, og det er helt fint med mig… [ler]

Jeg tænkte bare, at anarkisme grundlæggende plejer at udelukke åndelighed, men nu hvor jeg ser dit arbejde er det tydeligvis ikke tilfældet. [Lang pause] Jeg tror jeg gerne vil vende tilbage til tegningerne. Som jeg ser det, er tegningernes poesi måske det stærkeste aspekt af dit værk, for eksempel de meget stemningsskabende drømmesekvenser i Underwater, og det er også meget tydeligt i Riel, selv om det helt klart er blevet nedtonet. Havde du nogen bevidste målsætninger med tegningerne, med stilen, kompositionerne – de åbne, tomme flader, de meget cartoony figurer?

Mit hovedmål var at få tegningerne til at ligne dem i Lille forældreløse Annie så meget som muligt. Jeg forsøgte at tegne ligesom Harold Gray, og…

Var det bare et pudsigt indfald eller…

Jeg elsker Gray, og den stil så sjov ud.

OK.

Det så ud som om at det kunne være morsomt at tegne ligesom Harold Gray. Jeg havde også andre overvejelser: Der er stor afstand mellem læseren og figurerne, som er tegnet helt små i de fleste billedrammer, og der er næsten ingen brug af close-ups. Det drejede sig om, at jeg ikke ville gå ind i personernes følelsesliv og derfor forsøgte at distancere mig så meget som muligt fra dem. Jeg tegnede dem i en meget cartoony stil – faktisk mere cartoony end Gray brugte – med store næser, vildt hår og sådan noget, og det var egentlig bare for at skelne figurerne fra hinanden så man let ville kunne se hvem der var hvem.

Tilgængelighed igen.

Ja.

Det var også det jeg regnede med – at det var en nydelse at tegne på den måde [Brown ler]. Det er muligt jeg vover mig ud i noget her, men din vægring ved at bruge close-ups komplementerer fint ideen om visuel kultur i attenhundredetallet. Det er næsten som at kigge ind i et stereoskop; du præsenterer et synsvinkel, der virker gudlignende, objektiv, men ved nærmere eftersyn, og det gælder især beskæringen, begynder man at opdage hvor subjektivt det er – det er alt sammen udvalgt for beskueren af dig.

Mm-hm.

Du bruger den der meget faste opbygning, hvor alle billedrammerne har samme størrelse. Tænker du meget over beskæringen, når du arbejder eller kommer det helt naturligt?

Øhm… jo, man kan godt sige at det kommer helt naturligt. Jeg tror ikke jeg tænker meget over det… kompositionerne er ret enkle og ligetil, figurerne er enten centrerede eller meget tæt på billedrammens midte.

Der er en meget interessant sekvens, hvor Riels mænd angriber fortet i begyndelsen, og du bevarer en figur – ikke den samme for de løber alle sammen – nær i midten af hvert eneste billede [Brown ler]. Og helt oppe i hjørnet af de øverste paneler kan man akkurat ane en kanon på den anden side af porten.

Mm-hm.

For mig ser det ud som der er blevet tænkt en hel del over den komposition.

Ja, sikkert [ler].

Jeg ved det ikke, måske ikke, måske ikke [ler]. Jeg tænker på hvordan billeder i attenhundredetallet har en tendens til at blive fragmenter af et større hele, og dine værker virker i høj grad sammensatte af fragmenter, ikke mindst din måde at komponere sider på, hvor du tegner hvert panel separat som du har nævnt i flere interviews.

Ja.

Hvordan har din tilgang til sidekomposition udviklet sig? Har du opgivet sidelayout som et vigtigt hensyn?

Ja, fuldstændig. Jeg skænker det ikke en tanke, hvordan hver enkelt billedramme kommer til at fungere på siden. Det sker først når siden bliver samlet. Det skete i hvert tilfælde ikke i Riel at jeg satte en side sammen og besluttede mig for at den ikke fungerede og måtte laves om. Det skete én gang i Ed the Happy Clown-bogen, hvor jeg havde tegnet et close-up af et hoved i et billede, og da jeg satte siden sammen var billedet lige nedenunder et billede af en anden persons krop. Det blev en underlig kombination som så ud som om det skulle forestille en hel tegning af et hoved og en krop, så jeg var nødt til at ændre billedet med kroppen og flytte den lidt til siden. Men i Riel-bogen skete der ikke sådan noget. Så ja, hvis siderne fungerer, er det rent held.

OK. Hvorfor er det slet ikke med i dine overvejelser?

[Pause] Fordi det ikke er nødvendigt at det er med i mine overvejelser. Jeg synes siderne ser fine ud uden. Jeg har førhen været opmærksom på det og forsøgt at være bevidst om hvordan billederne fungerede i rækkefølge og at gøre hvad tegneserieskabere forventes at gøre, nemlig at lade kompositionen lede øjet gennem billederne på siden og… Jeg tror ikke det forbedrer en side i forhold til den tilfældige placering af billeder, som jeg bruger i for eksempel Riel-bogen. Folk ved godt hvordan man læser en tegneserieside, hvilken talebobbel de skal læse først og så videre; jeg tror ikke det er nødvendigt at lede dem.

Det giver også meget interessante resultater i Riel; næsten ingen af siderne står alene…

Nej.

Hver side har uvægerligt et sceneskift eller noget andet som forbinder den til resten af historien.

Ja.

Og du har flere tilfælde, især i scenen i retssalen til sidst, hvor personerne taler med hinanden, men billederne viser dem som om de har ryggen til hinanden. Var det også bare et lykkeligt tilfælde?

Ja. Ligesom der er sekvenser, hvor personerne har ryggen til hinanden, er der andre i den retssalsscene, hvor de rent faktisk er vendt mod hinanden. Jeg spekulerede overhovedet ikke på det.

Hvordan og hvornår udviklede du den fremgangsmåde med at tegne hvert enkelt billede for sig?

Ret tidligt i min karriere. Jeg tror jeg først gjorde det i historien ”Walrus Blubber Sandwich” i et af de tidlige numre af Yummy Fur – den er i The Little Man-bogen, det er en af de tidligste serier i den bog. Hm, hvorfor gjorde jeg det? [Pause] Jeg ved det ikke, det er svært at genkalde…

[En MoCCA-medarbejder kommer ind] Undskyld, jeg snupper lige Harveyerne.

Nå, er de her? [latter]

[Medarbejderen går med kassen med Harveyerne]

For at vende tilbage til fremgangsmåden med det enkelte billede: Føltes det befriende? Og har du brugt det konsekvent lige siden?

Nej, nej, nej, for det meste har jeg arbejdet på den måde, men jeg er sikker på der er enkelte tilfælde, hvor jeg har lavet alt på én side. Men jeg har oftest brugt den metode. Jeg tror at jeg begyndte på det af samme grund som jeg stadig bruger det: Det er den letteste måde at redigere i en historie på og lave ændringer og den slags. Og så tror jeg også at det rent praktisk skyldtes, at det er svært at arbejde på et stort ark. Når man skal tegne øverst på siden skal man for eksempel strække armene, hvorimod hvis jeg kun arbejder på ét billede ad gangen, er min arm tættere på kroppen og skal ikke strækkes så langt – det er lettere.

Okay. Grunden til at jeg spørger er at det bliver et meget stærkt narrativt redskab i I Never Liked You – det bliver meget synligt for læseren i den historie. Ofte får en scene som ikke nødvendigvis besidder nogen stor følelsesmæssig betydning en enkeltstående billedramme på en hel side, hvor man i traditionel tegneseriegrammatik kun ville gøre noget sådant i en histories emotionelle klimaks. Her er der altså noget andet på spil…

Mm-hm.

Øh, jeg ved ikke hvad det var jeg ville spørge dig om – jeg prøver hele tiden at tillægge dig bevidste valg for disse ting, selv om de ikke er der… [ler] Sig endelig til hvis jeg tager fejl, men føltes den bog på noget plan som et narrativt gennembrud? Eller som et gennembrud for dine selvbiografiske serier?

Mener du I Never Liked You? For jeg brugte også den teknik i The Playboy, og endda også i ”Showing Helder”.

Ja. Præcis.

Gennembruddet med at adskille de enkelte billedrammer kom nok med ”Showing Helder,” selv om jeg senere, halvvejs gennem Underwater, gik tilbage til at bruge seks billedrammer per side. Men ja, det var en fed måde at arbejde på, hvor jeg kunne have så mange billeder per side som det nu var nødvendigt og også kunne isolere nogle billeder. Man burde lave nogle flere ting på den måde, eller det er da i hvert fald et område med potentiale, som flere tegneserieskabere kunne udforske.

Hvor meget planlægger du så de enkelte sekvenser? Hvordan sætter du dem sammen? Beslutter du dig på forhånd til cirka hvor mange billedrammer du vil bruge og hvordan du vil fordele dem på siderne?

Altså, med Riel skrev jeg et færdigt manuskript på forhånd. Hver side i manuskriptet var et ark på 21 x 27,5 cm, som jeg inddelte i seks rammer i hvilke jeg skrev dialogen. Hvis det var nødvendigt at minde mig selv om hvad der skulle tegnes i en billedramme, lavede jeg nogle tændstikfigurer. Jeg skrev hele manuskriptet, som endte med at blive på 240 sider mens den endelige historie blev vist 272 sider, fordi jeg forlængede nogle scener og tilføjede materiale, som ikke var i manuskriptet. Jeg vidste godt, at dette ville ske mens jeg skrev på manuskriptet. Det var sådan set et udkast, så bare fordi det angav et bestemt antal billedrammer, betød det ikke at det var det antal, der endte på siden da bogen var færdig.

Fjernede du meget?

Der var enkelte scener som jeg ikke tegnede, men jeg tilføjede meget mere end jeg fjernede.

For jeg spekulerede – på forsiden af det sidste nummer af Riel ser vi ham kravle ud af vinduet på vej til sin henrettelse; et billede som man ikke finder i selve bogen.

Rigtigt.

Er der mange af den slags tilfælde?

Den scene tegnede jeg til historien, men besluttede så at den ikke var nødvendig, og så manglede jeg et billede til forsiden, så jeg valgte at bruge det [Matthias ler]. Og ja, der var en hel del billeder som det, der blev valgt fra.

Det her er blevet meget teknisk [ler]. Afslutningsvis vil jeg gerne spørge dig, om du synes dine værker vedbliver med at udforske de samme temaer eller bevæger sig mod nye? Nogle af de tegneserieskabere, jeg har talt med, siger grundlæggende at de har beskæftiget sig med de samme temaer i hele deres oeuvre og vil vedblive med det. Hvordan ser du dit værk i relation til det? Er det noget du har spekuleret over?

Hm… [lang pause]. Der er emner, som jeg er blevet mere interesseret i at beskæftige mig med og som jeg ikke er sikker på er at finde i mine tidligere ting, det gælder især politiske ideer. Mine tidlige værker var ikke særligt politiske.

Synes du Riel er meget politisk?

Den er nok ikke så politisk som de ting, jeg vil lave i fremtiden.

Er det et resultat af dit arbejde med den?

Ja, det ændrede mit politiske perspektiv at arbejde på Riel, og det vil jeg gerne afspejle i de ting jeg laver i fremtiden.

Hvordan? Vil du udtrykke et specifikt politisk synspunkt? Eller præsentere en situation og lade fortolkningen være tvetydig, som jeg synes du gør det i Riel? Det er derfor jeg spurgte, om du synes det er en politisk bog, fordi for mig at se prøver den ikke at sælge nogen politisk dagsorden.

Der er ikke nogen tydelig dagsorden, det er helt sikkert, og de ting jeg kommer til at lave i fremtiden vil sikkert være mere tydelige.

[26. juni 2004 ]   

klik på billedet for at se det i en større version
Fra Louis Riel.

klik på billedet for at se det i en større version
Det kvintessentielle Brown-sevportræt? Fra Yummy Fur #25.

klik på billedet for at se det i en større version

klik på billedet for at se det i en større version
Fra Ed the Happy Clown, Yummy Fur #12.

klik på billedet for at se det i en større version

klik på billedet for at se det i en større version
"Vig fra mig, Satan!" Matthæus 16: 22-24. Fra Underwater #7.

klik på billedet for at se det i en større version

klik på billedet for at se det i en større version
Fra The Playboy, i Yummy Fur #21.

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

klik på billedet for at se det i en større version
Fra I Never Liked You.

klik på billedet for at se det i en større version
Fra "My Mother Was a Schizophrenic", i Underwater #4.

klik på billedet for at se det i en større version

Den canadiske hær rykker ud for at nedkæmpe Riels oprør. Sekvensen med de tre generaler nederst er typisk for Browns forsimplende metode: I virkeligheden mødtes de tre ikke, men korresponderede via kurer, men det ville tage for meget unødvendig plads i tegneserien, hvorfor de vises sammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Riels vision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
William McDougal som slank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Seriens skurk, premierminister Macdonald fremlægger sin plan for jernbaneselskabet CPRs direktør.

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Fra Underwater #3.

klik på billedet for at se det i en større version

Browns Harold Gray-afledte stil sikrer det enkelte billedes poesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Riels mænd angriber det tomme Fort Garry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra retssalssekvensen sidt i Louis Riel.

klik på billedet for at se det i en større version
Fra "Walrus Blubber Sandwich" i Yummy Fur #1.

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Fra I Never Liked You.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Fra "Helder" i Yummy Fur #19.

klik på billedet for at se det i en større version

klik på billedet for at se det i en større version
Brown viser her hvordan han tegner det sidste billede i ovenstående sekvens fra "Helder" hvorledes han komponerer en tegneserieside. Og så får vi også et indblik i hans diskussioner om sit arbejde med kollegaen Seth. Fra "Showing Helder" i Yummy Fur #20.

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Forsiden til Louis Riel #10.

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Fra Ed the Happy Clown, Yummy Fur #18.

 

læs også:
Anmeldelse: Louis Riel
Tema: Tidens serier

links:
Drawn & Quarterly


det med småt


tilbage til Interviews


© 2005 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2005 the respective artists and authors. All rights reserved.


4