ttstrip

Skulle man være i tvivl, skal det straks fastslås: tegneserietidsskriftet STRIP!s bagmænd, Paw Mathiasen, Poul Petersen, Benni Bødker, Lasse Holm og Thomas Berger er alle hædersmænd. Oven i købet nogle overordentligt gemytlige og rare hædersmænd, vi er vilde med dem! Drengene har siden marts 1998 sikret danske tegneseriefans et magasin, som er udkommet 4 gange om året, komplet regelmæssigt : så absolut en prisværdig og respektindgydende indsats.

Men det nys udkomne nummer 36 konsoliderer en tendens, der efterhånden har været læsbar gennem en række numre: gassen er gået af ballonen. STRIP! er blevet et gabende uambitiøst, dybt forudsigeligt og komplet uengageret blad. Og det er synd.

Mest påfaldende i forhold til at 2006 med danske øjne har været et fantastisk år. De tegneserieentusiaster, der læser tegneserier på engelsk og fransk har igen kunnet mæske sig med en superhøst, og som noget nyt er danske forlag med Carlsen i spidsen begyndt at komme efter de internationale tendenser: 2006 var året, hvor Graphic novels med Ghost World og Det store onde i spidsen for alvor fandt vej til det danske marked. Samtidig fremprovokerede tegneseriefestivalen Komiks.dk en sand lavine af entusiastiske og løfterige danske tegneserier. Jeg gentager: 2006 var et fantastisk tegneserieår.
F-a-n-t-a-s-t-i-s-k.

Efter at have læst Strip! #36 skulle man imidlertid absolut ikke tro det var sådan. Med den dybt bagstræberiske H. C. Andersen Junior på forsiden er tonen slået godt og rammende an. Ophavsmanden fortæller inden i bladet, at vejen frem for den danske tegneserie er, at forlagene orienterer de unge tegneserietegnere om hvilke fonde, de skal søge. Wow, visionært.

Dernæst et langt interview med Henrik Rehr, der har lavet en tegneserie, der at dømme efter to prøvesider ser … Nej, det gemmer vi til en anden gang. Et umådeholdent langt interview er der i hvert fald tale om, som kun byder på ét relativt farligt spørgsmål. Gaaab, men lad gå.

ttstrip2

Så dukker bladets måske mest anakronistiske indslag op: en feature om Don Martin. Ja, du læste rigtigt, kære læser, Don Martin. Denne dybt aktuelle, dybt tidssvarende humorist skal lige have noget plads, for i 2006 var der jo ikke så meget andet interessant at skrive om. Skal man grine eller græde?

Efterfølgende et interview med en yngre dansk tegner, som er blevet købt af Ekstra Bladet til at lave journalistik i tegneserieform. Nu kunne jeg aldrig selv drømme om at købe Ekstra Bladet, derfor ville lidt eksempler på denne muligvis interessante nye hybrid være relevant : men vi spises af med sølle to eksempler, hvoraf det ene ikke en gang er en tegneserie. Derudover er der omtrent ligeså mange kritiske spørgsmål som i Rehr-interviewet. Hvad sker der for rygklapper-stilen? Vi er søreme dygtige her i landet, wow!

Dernæst en fin omtale af Michael Chabons Kavalier & Clay. En absolut relevant og nydelig lille artikel, der måske skæmmes af, at romanens aktualitet er til at få øje på. Men det er trods alt ikke STRIP!s, men forlagets skyld.

Og så et interview med Anders Walther, manden bag euro-mainstream-eposset Solas, som også må siges at være relevant, ikke mindst på grund af ophavsmandens absolut vellykkede guerillamarkedsføring. Men intervieweren undgår ganske at stille Anders Walther det absolut mest påtrængende spørgsmål: hvorfor ligner Solas fuldstændig en tegneserie fra 1988?

Herefter en erkendelse: Thomas Berger har : ukrediteret : begået en helt rigtig anmeldelse af Jakob Stegelmanns dybt problematiske Verdens 25 bedste tegneserier. Alt hvad der skal siges om den bog, bliver sagt, endda skarpt, kort og præcist. Eneste anke er, at man måske burde have valgt at forbigå bogen i tavshed …

Så er der anmeldelserne. Rabbinerens kat, Kylling med blommer, Vent lidt…, Det store onde og Ghost World bliver anmeldt. Disse a-b-s-o-l-u-t-t-e toptegneserier får alle fire ud af fem talebobler : samme karakter som Solas, i øvrigt. Hvem sagde perler for svin? Okay, det gjorde jeg. Det er en ynk.

ttstrip3

Endelig er der layoutet, som meget passende forekommer omtrent ligeså entusiastisk, som det redaktionelle engagement. Sammenholdt med flokken af ovennævnte halvoplagte pligtartikler, fremstårSTRIP! på ingen måde som det visuelt vibrerende og dynamiske tidsskrift, det burde. Det ligner jo (næsten) Birkerød grundejerforenings medlemsblad. Come on, den kage kan I helt sikkert skære bedre!

Vi lever i tegneseriens nye guldalder! Vis det! … og vær dog lidt glade, for søren!

(To be concluded …)

Fotos: Søren Mosdal