kunstraadet.gifOvre på Dansk Tegneserieråds hjemmeside, kan man nu læse en opgørelse over Kunstrådets uddeling af støtte til tegneserier og tegneserieskabere i 2009.

Uden at medregne de seks 100.000-kroners legater, der er blevet uddelt til tegneserietegnere til støtte for illustrationsprojekter, der sandsynligvis ikke er tegneserier, er det samlede beløb på 478.815, hvoraf 390.000 gik til tegneserieprojekter og 88.815 til rejselegater. Alt i alt et anseligt beløb i forhold til tidligere år og mere end de kr. 400.000, der var til rådighed for Litteraturrådets i 2003 afviklede Tegneseriepulje, og mere end de forgående år.

Alt i alt en positiv udvikling for tegneseriens tilstand i det kulturelle system, om end man stadig kan spørge sig selv om, hvad den røde tråd i uddelingerne er. Det er imidlertid svært at konkludere ret meget, når man ikke kender til de ansøgninger, der ikke opnåede støtte. Hvis jeg får tid, vil jeg grave lidt og muligvis skrive lidt mere senere.