Ja, så er der nyt fra Dansk Tegneserieråd. Vi udsendte i fredags vores seneste nyhedsbrev, hvor vi løfter sløret for hvad vi har foretaget os over sommeren.

Der begynder at ske ting og sager, ikke mindst i forhold til etableringen af en dansk tegneserieuddannelse, og vi har som det fremgår også et arrangement på programmet: Tegneseriesalon i Literaturhaus, København, d. 15 november kl. 20.00, der med titlen “Tegneserien Anno 2009” tager temperaturen på mediet lige nu. Udover en præsentation af Rådets arbejde, har vi inviteret en bred vifte af danske tegneseriekritikere til en diskussion af mediets tilstand og muligheder. Det drejer sig om Christopher Arzrouni, Hans Bjerregaard, Kristian Lindberg, Christian Monggaard, Jakob Stegelmann, Henry Sørensen og Søren Vinterberg, med ordstyrer Thomas Thorhauge. Sæt endelig kryds i kalenderen.

Nå her er selve nyhedsbrevet:

 • 1. Medlemsstatus
 • 2. Hvervning af nye medlemmer
 • 3. Nedsættelse af arbejdsgrupper
 • 4. Planlagte arrangementer
 • 5. Formidling via medierne
 • 6. Internationalt samarbejde
 • 7. Kulturstøtte
 • 8. Tegneserieskaberuddannelsen
 • 9. Tegneseriemuseum / Tegneserievidenscenter
 • 10. Officiel dansk tegneseriepris
 • 11. Hvidbog om tegneseriens status
 • 12. Undervisning i tegneserier
 • 13. Forskning i tegneserier
 • 14. Øvrigt
 • 1. Medlemsstatus

  Dansk Tegneserieråd har pr. 1. oktober 2009 i alt 73 medlemmer.

  2. Hvervning af nye medlemmer
  Bestyrelsen iværksætter i den kommende tid hvervekampagner med henblik på at hverve nye medlemmer, både private medlemmer og virksomheder og institutioner.

  En trykt folder om Dansk Tegneserieråd er under udarbejdelse og tænkes anvendt i forbindelse med rådets arrangementer, Bogmessen i Forum og i bredere distribution via biblioteker og andre institutioner.

  Rådet vil rette direkte henvendelse til virksomheder, offentlige institutioner og faglige foreninger for at hverve dem som medlemmer.

  Ã…rskontingentet er for privatpersoner 200 kr. og for virksomheder og institutioner 1000 kr.

  Derudover opfordrer bestyrelsen nuværende medlemmer til at hverve nye medlemmer. Desto flere medlemmer, desto større gennemslagskraft for rådets virke. Ved indmeldelse efter 1. oktober gælder årskontingentet til og med hele næste kalenderår. Man melder sig ind ved at sende en e-mail til rådets kasserer:

  paw.mathiasen[at]dansktegneserieraad[dot]dk

  3. Nedsættelse af arbejdsgrupper
  Bestyrelsen har udpeget koordinatorer for de arbejdsgrupper, der formelt vil stå for hvert af de fokusområder, rådet foreløbig har vedtaget at gøre en særlig indsats for. Følgende grupper er nedsat, og nogle af dem allerede godt i gang med arbejdet. Andre har stadig brug for deltagelse fra medlemmer uden for bestyrelsens kreds. Bestyrelsen udpeger i visse tilfælde også gruppemedlemmer uden for rådets medlemmer, hvis det skønnes relevant.

  Kulturstøtte : Koordinator: Thomas Thorhauge
  Tegneserieskaberuddannelse : Koordinator: Allan Haverholm
  Tegneseriemuseum/Tegneserievidenscenter : Koordinator: Thomas Thorhauge
  Officiel dansk tegneseriepris : Koordinator: Steffen P. Maarup
  Arrangementer : Koordinator: Marianne Eskebæk Larsen

  Følgende grupper er under oprettelse:
  Hvidbog om tegneseriens status : Koordinator: Carsten Søndergaard
  Undervisning i tegneserier : Koordinator: Marianne Eskebæk Larsen
  Forskning i tegneserier : Koordinator: Matthias Wivel

  Alle med lyst og kvalifikationer til at gøre en indsats opfordres til at melde sig til arbejdsgrupperne. Ønsker man at deltage i en arbejdsgruppe, skal man kontakte koordinatoren og fortælle lidt om, hvorfor man ønsker at deltage, og hvad man mener at kunne bidrage med. Bestyrelsen ønsker smidige og handlekraftige arbejdsgrupper og foretager den endelige sammensætning.

  Koordinatorerne kan kontaktes pr. e-mail:

  allan.haverholm[at]dansktegneserieraad[dot]dk
  marianne.eskebaek[at]dansktegneserieraad[dot]dk
  matthias.wivel[at]dansktegneserieraad[dot]dk
  thomas.thorhauge[at]dansktegneserieraad[dot]dk
  carsten.soendergaard[at]dansktegneserieraad[dot]dk
  steffen.maarup[at]dansktegneserieraad[dot]dk

  4. Planlagte arrangementer
  Bestyrelsen har til hensigt at afholde flere årlige arrangementer, som i videst mulig omfang vil være åbne for offentligheden, og hvor medlemmer af rådet som hovedregel har gratis adgang, mens ikke-medlemmer betaler entré.

  Kritikerpanel I Literaturhaus: i forlængelse af Bogforum afholdes 15. november kl. 20 et kritikerpanel I Literaturhaus, Møllegade 7, 2200 København N. Ã…rets højdepunkter blandt tegneserieudgivelser vurderes og diskuteres af en række af landets førende tegneseriekritikere: Christopher Arzrouni, Hans Bjerregaard, Kristian Lindberg, Christian Monggaard, Jakob Stegelmann, Henry Sørensen og Søren Vinterberg. Ordstyrer: Thomas Thorhauge. Publikum vil få lejlighed til at deltage i debatten.

  Arrangementet er gratis for medlemmer af rådet. For ikke-medlemmer er entréen 50 kr., men der er også mulighed for at melde sig ind på stedet og dermed få gratis adgang. Der er salg af drikkevarer.

  Generalforsamling: Dansk Tegneserieråds generalforsamling finder sted i marts 2010.

  Komiks.dk 2010: i forbindelse med Komiks.dk i maj 2010 samarbejder Dansk Tegneserieråd med bestyrelsen for Komiks.dk om at arrangere en akademisk dag som optakt til messen.

  5. Formidling via medierne
  Dansk Tegneserieråd arbejder på at udarbejde kronikker og indlæg til optagelse i både dagspressen og fagpressen. Marianne Eskebæk Larsen har allerede haft et indlæg i dagbladet Information om situationen for undervisning i tegneserier, og flere andre kronikker og indlæg er undervejs.

  Rådet har været i dialog med DR med henblik på at få tegneserierne i tv i forskellige sammenhænge, fx som temaaften på DR2 eller i andre sammenhænge. Der arbejdes videre med forskellige forslag og initiativer.

  6. Internationalt samarbejde
  Dansk Tegneserieråd har taget kontakt til lignende organisationer i andre lande, ikke mindst de nordiske, men også i Europa og på større internationalt plan. Det gælder fx Seriefrämjandet i Sverige, Serieteket i Sverige, Tegneseriemuseet i Norge og forskellige uddannelses- og forskningsinstitutioner i Europa.

  Tegneserierådet er blevet vel modtaget af internationale forbindelser og har indhentet nyttig viden om tegneseriens situation på specifikke områder i andre lande, for eksempel hvad angår tegneserieskaberuddannelse, forskning, kulturstøtte og museer og videnscentre. Der arbejdes videre med at udbygge kontakterne til fælles bedste og stiles også mod at indgå i tværnationale støtteordninger.

  7. Kulturstøtte
  Dansk Tegneserieråd anser det for presserende at arbejde for at øge de officielle midler, der anvendes til at støtte produktionen og udbredelsen af danske tegnserier, samt at sætte fokus på tegneserien som et selvstændigt kulturområde i den forbindelse.

  Ikke mindst set i nordisk sammenhæng halter støtten i Danmark langt bagefter, og rådet vil snarest tage kontakt til Kulturministeriets institutioner for at indlede en dialog.

  8. Tegneserieskaberuddannelsen
  Rådets har været i kontakt med flere uddannelsesinstitutioner med henblik på at understøtte oprettelsen af en egentlig og SU-berettiget dansk tegneserieskaberuddannelde. Rådets arbejdsgruppe har bl.a. besøgt Animationsskolen i Viborg og har efterfølgende afholdt møder og været i dialog med skolen, der er meget interesseret i at etablere uddannelsen, og som har fremlagt et meget seriøst og professionelt udkast til, hvordan den kan etableres.

  Det har allerede summet lidt i medierne om planerne, og der arbejdes for øjeblikket målrettet mod snart at kunne præsentere dem nærmere.

  9. Tegneseriemuseum / Tegneserievidenscenter
  Rådet har nedsat en større arbejdsgruppe med en række eksterne deltagere til at definere, hvordan et museum/videnscenter kan tænkes sammensat, og hvordan det bliver muligt at arbejde mod at etablere det. I den forbindelse har rådet fået flere uformelle henvendelser fra forskellige offentlige institutioner.

  Der stiles mod at udarbejde et større projektforslag, som kan offentliggøres senere.

  10. Officiel dansk tegneseriepris
  Rådet arbejder målrettet på at få etableret en officiel dansk tegneseriepris i kulturministerielt regi. Oplægget til en fundats er udarbejdet og vurderes nu i relevante kredse, før en officiel kontakt til Kulturministeriet etableres så snart som muligt.

  11. Hvidbog om tegneseriens status
  Arbejdet er så småt gået i gang og vil intensiveres hen imod årets slutning, så der i begyndelsen af 2010 kan offentliggøres en hvidbog om tegneseriens generelle status og et konkret overblik over udviklingen i 2009.

  12. Undervisning i tegneserier
  En arbejdsgruppe er på etableringsstadiet og ventes snarest nedsat.

  13. Forskning i tegneserier
  En arbejdsgruppe er på etableringsstadiet og ventes snarest nedsat. Rådet søger blandt andet reference hos udenlandske forskningsinstitutioner med henblik på at fremme forskningen i Danmark.

  14. Øvrigt
  Dansk Tegneserieråds logo er under udarbejdelse og offentliggøres i forbindelse med arrangementet i Literaturhaus 15. november 2009.

  Der arbejdes på at udbygge rådets hjemmeside www.dansktegneserieraad.dk og blandt andet gøre den åben for deltagelse fra rådets medlemmer.

  7. oktober 2009