Matthias Wivels og overtegnedes indlæg i Strip!, Danmark hægtet af, har afstedkommet endnu en reaktion (som efterfølgende besvares behørigt af yours truly) – denne gang fra Komiks.dk’s formand Mads Bluhm, der skriver:

Vi har fra Komiks.dks side fulgt den omfattende debat, som er opblomstret på henholdsvis metabunker.dk og Seriejournalen.dk som følge af en række artikler i magasinet Strip!

Vi synes langt hen ad vejen, at det har været en god og konstruktiv debat, men vi kan ikke sige os fri for at være lidt forundrede over påstanden om, at Komiks.dk ikke skulle have nogen klar vision.

Komiks.dks vision er at vise alle facetter af tegneseriekulturen, både det kommercielle og vidtfavnende samt avantgarden og det mere nicheprægede. Vi ønsker at afspejle alle aspekter af kunstformen og vise, at tegneserier spænder lige fra underholdende striber og hæfter til tankevækkende fortællinger, grafiske romaner og skæve kunstneriske rammebrydere. Men hvis man forstår “vision” som en målsætning om at presse tegneserien i en bestemt retning, så er det ikke vores bord.

Vi lægger stor vægt på vores aktiviteter ved festivalen. Udbuddet skal netop afspejle alle tegneseriens mange facetter. Der vil så vidt muligt være noget for alle aldre, indenfor alle genrer og for alle interesser. Gæstelistens sammensætning afspejler også denne vision. Vi har til festivalen i 2008 gjort meget for at få en bred spredning internationalt, genremæssigt og aktivitetsmæssigt.

Et andet tiltag i år bliver at satse mere på børnene og også få denne målgruppe med. Vi følte efter festivalen i 2006, at der manglede aktiviteter og gæster for børnefamilierne. Dette er selvfølgelig også en måde at nå ud til det bredere publikum på.

Ved at lave familie/børneaktiviteter, invitere store, kommercielle navne til festivalen og f.eks. have en prisuddeling søger vi at komme ud i medierne og i den almene offentlighed og forhåbentlig sælge mange billetter. Derved muliggør vi de mere smalle tiltag, der ofte har et begrænset publikum. Disse ville vi under ingen omstændigheder være foruden. Det ene muliggør det andet.

Det skal være muligt for alle festivalens besøgende, ligegyldigt om de kommer lige ind fra gaden, har snuset lidt til mediet, eller om de er kamphærdede veteraner, at få en spændende og berigende oplevelse med tegneserier.

Vi synes i 2008 at Komiks.dk har fundet sit ståsted. I 2004 og 2006 blev barneskoene trådt. Der blev f.eks. eksperimenteret med temaer i gæstelisten (og dermed også programmet). Denne tilgang giver ikke i praksis et tilfredsstillende resultat, da arbejdsprocessen med at skaffe gæste er en kompliceret proces at styre. Der er ofte tale om knopskydning i højere grad, end at man arbejder ud fra en fast ønskeliste.

Det er også et vilkår, at Komiks.dk arbejder sammen med den danske tegneseriebranche, altså forlag og butikker, som er betydelige bidragsydere økonomisk. I år har vi udvidet samarbejdet, så forlagene selv står for at invitere et antal aktuelle gæster med. Vi inkorporerer forlagenes og butikkernes gæster i programmet og tager højde for deres valg af gæster i vores arbejde. Vi kan således dække “hullerne” i gæstelisten ind og sørge for, at den bliver så bred som mulig.

Vi har i år nået en størrelse og omtale, så andre interessenter er begyndt at kontakte os omkring samarbejder. Vi har således indgået samarbejde med Goethe-instituttet Dänemark og den belgiske ambassade. Goethe-instituttet er selv kommet med forslag til gæster, har skaffet kontakten til dem og dækker omkostningerne ved deres deltagelse i festivalen. Vi er glade for deres engagement, og at vi derved får repræsenteret det tyske avantgarde samt akademiske segment på festivalen.

Vi har også : ad mange omveje : fået kontakt til manga-fakultetet på Kyoto universitetet og håber og tror på, at det vil kaste et frugtbart samarbejde af sig.

Vi er glade for folks input og er også meget interesserede i konstruktiv kritik, men vi kunne godt ønske os, at kritikken blev fulgt op med konkrete forslag. Det er svært for os at forstå, når der f.eks. efterlyses en vision for festivalen. I forhold til hvad? F.eks. nævnes Natfilm som havende en klar vision. Så vidt vi kan se, ønsker Natfilm at gøre det samme, som vi gør i Komiks.dk; netop at appellere til det brede publikum med højprofilerede forpremierer og gallaarrangementer samtidig med, at de har noget for alle nicher og også giver plads til meget små og smalle film med et begrænset publikum. Men selv hvis man synes, at det er svært at se en klar vision, så er det under alle omstændigheder mest interessant og konstruktivt, hvis man følger sin kritik op med et forslag til hvilken vision, man synes festivalen skal have. Det kan vi nemlig forholde os til og diskutere.

Man kan godt være uenige i vores valg af vision, men en vision det har vi, og vi har fulgt den i alle aspekter af planlægningsprocessen og i alle arbejdsgrupper.

På vegne af Komiks.dks bestyrelse og arbejdsgrupper.

Mads Bluhm
Formand for Komiks.dk 2008

Kære Mads,

Mange tak for din mail! Jeg formoder din indledende undren skyldes linjen “Tegneseriefestivalen Komiks.dk er et positivt initiativ, men også her synes man i overvejende grad at mangle visioner for, hvad det er man vil opnå” i vores Strip!-indlæg, Danmark hægtet af. Jeg skal prøve at uddybe, men lad mig indledningsvis sige at gæstelisten for den kommende festival er imponerende – skønt programmet endnu ikke er offentliggjort, tyder alt på at I i hvert fald har muligheden for at flikke den hidtil mest spændende og bredtfavnende festival sammen. Jeg er fuld af respekt for det store, tunge og besværlige arbejde du og dine medsammensvorne har bedrevet, og allerede overbevist om at Komiks.dk 2008 bliver forrygende.

Så er det på plads. Den kritik, vi anførte i Strip!, retter sig som nævnt mod festivalens identitet eller profil. Jeg ikke bare sympatiserer med forestillingen om Komiks.dk som en bredt anlagt festival, jeg er helt enig. Men der er mange måder at lave en bredt anlagt festival på, der er mange spørgsmål, man som arrangør kan stille sig selv. Svarene på disse spørgsmål (og de beslutninger, de foranlediger) er afgørende for profilen. Når det er sagt, er jeg naturligvis helt på det rene med at der er langt fra at undfange den rette plan, til at føre den ud i livet – og da særligt i noget så logistisk udfordrende som at stable en festival på benene.

Men lad mig give et konkret eksempel: Lad os sige at man træffer en beslutning om at fransk-belgisk mainstream skal repræsenteres – hvem og hvad skal man så have fat i? Det afhænger naturligvis af de kritierier eller normer, man opstiller. Skal det være navne, der var store en gang, men gået noget i glemmebogen i dag? Eller skal det være navne, der er behørigt repræsenteret på dansk? Eller tegnere, som fortsat er aktive? Og så videre. Jeg kan jo se på programmet at I meget forståeligt gerne vil repræsentere fransk-belgisk mainstream. Pt. tæller listen med repræsentanter herfra Achdé (ny Lucky Luke-tegner), Alessandro Barbucci og Barbara Canepa (W.I.T.C.H og Sky Doll), Dany (Oliver og Colombine), David B. (hvis mainstreamtegneserier hører til den nye franske mainstream, der endnu ikke er repræsenteret i Danmark – her er han mere kendt for sin graphic novel Det store onde), Mézières og Christin (Linda og Valentin) og Juanjo Guarnido (Blacksad).

Og her er det, at jeg bliver lidt forvirret – jeg har svært ved at se en rød tråd i disse navne. Misforstå mig ikke, alle gæster vil sikkert blive værdsat af en større eller mindre skare (jeg vil dog sige at et par af gæsterne peger i så få retninger, at jeg har vankeligt ved at få øje på relevansen af deres tilstedeværelse – uanset hvilke briller jeg kigger med), men sammenhængen synes jeg er svær at få øje på. Disse navne står – indenfor den fransk-belgiske mainstream – for nogle vidt forskellige værdier i forhold til aktualitet, dansk repræsentation, popularitet, kvalitet og så videre. Til dette kan man jo så bare indvende: “Ja, men dét er netop visionen og profilen”. Men for mig står der måske et lovligt utydeligt billede tilbage af blandet landhandel på den lidt vilkårlige facon.

Lad mig give et eksempel på det, jeg forstår ved identitet og profil. Den netop overståede NATfilm-festival er med sine 19 år på bagen naturligvis en urimelig størrelse at sammenligne med: budgettet er større, mange flere frivillige, årelang erfaring, kæmpestort netværk, etc. etc. – men alligevel (man kan jo ligeså godt være dristig): her var (!) en festival, hvis identitet og brand langt overgår det ikke supervisionære program (der i mange år reelt har gentaget sig selv: “Asian Tigers”, “Sound and Vision”, “American Independents” og sådan er det hele vejen igennem). Alligevel fornemmer man en spændende, forholdsvis udfordrende og skæv signatur, sat af filmelskere, med blikket rettet mod den store verden – tilsat masser filmfaglig integritet.

Man har valgt børnefamilierne fra (engang var det jo en NAT-film festival), og det hjælper naturligvis på at skærpe profilen. Man er i overvejende grad nok også ude efter folk, der enten er selvbevidste storbyboere, har gymnasiebaggrund eller tilsvarende, og hægter også her nogle segmenter fra. Alligevel fremstår NATfilm som relativ bredt anlagt, og er som bekendt meget populær.

Jeg mener naturligvis ikke at Komiks.dk skal efterligne NATfilm – der er masser af centrale forskelle på en filmfestival og en for tegneserier, og Komiks.dk skal jo derudover helst være sin egen. Men min pointe er, at jeg meget stærkt fornemmer NATfilms profil, men ikke Komiks.dk’s. Igen – jeg får som sædvanlig alle på nakken, men lidt helgarding dæmmer forhåbentlig op for de værste misforståelser – Komiks.dk’s gæsteliste er bestemt alsidig, og der er bestemt flere navne, som jeg (helt personligt) synes er spændende og relevante ud fra almindelige kosensuskriterier. Jeg har bare ikke en “fornemmelse” af hjertet bag festivalen.

Et andet eksempel: Roskildefestivalen har også en stærk profil. Den kører altid med en lille håndfuld kæmpenavne – navne, der har været store i lang tid, men som stadig er aktuelle. Dernæst en noget længere og lidt mere broget vifte af mellemstore navne, som optimalt balancerer fint mellem popularitet og musikalsk integritet. Dernæst en kæmpe underskov af nye, sære, eksperimenterende, interessante, internationale, progressive, ukonventionelle navne – som vel at mærke ikke er mere obskure, end at mange af dem slår igennem året efter. Man kører med andre ord nogle (hæderlige og ærværdige) kæmpenavne, noget i midten, og så et stort felt, hvor festivalen gør sig enormt umage med at have antennerne ude i forhold til det nye og nyskabende. Heri består en – i mine øjne – meget fornem kvalitet. Igen tror jeg de fleste bare moderat musikinteresserede har en nogenlunde lignende opfattelse af Roskilde Festival. Alsidighed, bredde (men ikke ’tilfældige’ kæmpenavne) og så en stor portion integritet i form af blikket for morgendagens musik.

Komiks.dk skal selvfølgelig heller ikke være Roskilde Festival. Men jeg tror ikke det ville være spildt at studere hhv. NATfilms og Roskildes koncepter nøjere, ligesom bestyrelsen helt klart kunne overveje at besøge næste års Angoulême-festival, ikke mindst for at hente inspiration og knytte netværker. Jeg tror det internationale udsyn (ikke mindst mod Japan) er afgørende for at videreudvikle festivalen. De vigtigste udviklinger i tegneseriemediet sker ikke i Danmark, og er kun i nogen grad kommet danske læsere for øje. Der er brug at skubbe denne udvikling i et højere gear, og det behøver Komiks. dk ikke vente på at andre gør – festivalen har selv en unik mulighed for at spille en aktiv rolle i videreudviklingen af den danske tegneseriekultur.

Men hvilken udvikling vil man? Det er det, jeg har en anelse svært ved at se. I iveren for at dække så mange facetter af tegneseriekulturen som muligt, bliver profilen “blandet landhandel”, ikke just skarp. Der er i mine øjne ingen vej uden om politik: ved fx at sige at man ikke ønsker en politisk agenda for tegneserifestivalen, får man indirekte en passiv politisk agenda, som i virkeligheden i meget høj grad afspejler et (problematisk) politisk valg. Jeg efterlyser en større analytisk bevidsthed om tegneseriekulturens tilstand netop nu, som fundament for en fremadrettet festival, funderet i passende valg og – ikke mindst – fravalg.

Men lad mig gentage: det ER en flot gæsteliste, og selvom japanerne ikke er kendte navne her til lands, repræsenterer de et uhyre fremadrettet signal, som råder bod på de to forrige festivalers småkatastrofale negligering af manga. Jeg er helt sikker på at det bliver en fantastisk festival, og stiller mig som sagt gerne til rådighed i paneldiskusioner eller foredragssammenhæng.

Keep it up!

Kh Thomas


Foto: Metabaronen